TOPPER ETTER HØYDE TOPPER ETTER PRIMÆRFAKTOR TOPPTURER ETTER HØYDEFORSKJELL NASJONALE OG REGIONALE TOPPUNKTER FJELLOMRÅDER UFORGLEMMELIG TINDERANGLING HVA ER EN TOPP?
STATISTIKK Mot Kjerkeberget
LENKER
topp

Oslo-området
 

medregnet hele Akershus samt sørøstre deler av Oppland og Buskerud


Dette er det tettest befolkede området i Norge, selv om det også fins betydelige friluftsområder her. Hele det tidligere fylket Akershus, med Romerike i nord og Follo i sør, samt Asker og Bærum vest for Oslo, er medregnet. Til Oslomarka regnes også deler av kommuner i den som før var Buskerud og Oppland. Det er i hovedsak skogsåser som danner høydedragene i dette området. De høyeste åsene i Nordmarka når opp til litt over 700 m.o.h. Enda høyere rager noen topper på Hadeland og Øvre Romerike, hvor det fins flere gode utsiktspunkter over Østlandet og der man faktisk kan se nesten helt til Jotunheimen.
 

topp h.o.h. område tidspunkt  
Lushaugen
Høyeste topp i Gran og på Hadeland
812 Hadelandsåsene 17.02.01
01.06.20
 
Fjellsjøkampen
Toppen av Hurdal kommune og tidligere Akershus fylke
812 Hurdalsskogene 30.07.06
16.09.17
 
Fjellsjøkampen, S 802 Hurdalsskogene 25.09.99
30.07.06
16.09.17
 
Framstadsæterfjellet 793 Hadelandsåsene 06.04.15 
Framstadsæterfjellet, V
789 Hadelandsåsene 06.04.15 
Fjellsjøkampen, V 784 Hurdalsskogene 16.09.17
 
Veslelushaugen
779 Hadelandsåsene 01.06.20
 
Skreihaugen 778 Hadelandsåsene 14.03.15 
Hvalebykampen
Høyest av Hadelands utdødde vulkaner
771 Hadelandsåsene 28.05.12  
Rånåsen 759 Hadelandsåsene 28.05.12  
Høgkorsvarden 757 Hadelandsåsene 13.03.15 
Kambuhøgda 748 Hadelandsåsene 17.03.15 
Høgkorset 741 Hadelandsåsene 13.03.15 
Hengedyhaugane, V
734 Hadelandsåsene 17.03.15 
Hengedyhaugane, Ø
719 Hadelandsåsene 17.03.15 
Svarttjernshøgda
Høyeste topp i Nordmarka og Jevnaker kommune
717 Nordmarka 17.02.01  
Marifjell
Høyeste topp i Nordåsen og Nannestad kommune
717 Nordåsen 31.05.09
02.06.21
 
Lauvhaugen 712 Hadelandsåsene 08.06.11  
Skarvåsen 704 Hadelandsåsene 25.03.22 
Bustevollhaugen 700 Hurdalsskogene 14.03.15
 
Gammelsæterhøgda 700 Hadelandsåsene 24.05.25 
Skreitoppen
Høyeste topp i Eidsvoll
698 Feiringåsen-Skreifjella 12.06.99
30.04.07
12.08.07
26.06.18
03.05.20
 
Bislingflaka
Høyest i Lunner
693 Nordmarka 14.02.00
13.10.09
 
Venehaugane
Høyest i Lunner
693 Nordmarka 13.10.09  
Gyrihaugen
683 Krokskogen 02.08.21 
Skjerveknatten 679 Hadelandsåsene 21.07.20 
Hammartjernberget 678 Hadelandsåsene 21.07.20 
Styggedalskurven 676 Nordåsen 31.05.09  
Skreikampen, V
676 Feiringåsen-Skreifjella 09.04.16 
Skreikampen, S-1
675 Feiringåsen-Skreifjella 09.04.16
03.05.20
 
Glasberget 672 Hurdalsskogene 12.07.22
 
Mistberget 671 Minneåsen +  
Paradiskollen / Paradispipern
Høyeste topp i Romeriksåsene
670 Romeriksåsene 16.11.14  
Nordklofjellet 666 Nordåsen 25.08.13  
Mistbergtoppen 664 Minneåsen +  
Klofjell 664 Nordåsen 25.08.13  
Pålshaugen, N
650 Feiringåsen-Skreifjella 09.04.16 
Pershusfjellet
650 Nordmarka 12.07.17 
Pershusfjellet, N-1
649 Nordmarka 12.07.17 
Rognholen 648 Minneåsen 08.05.11  
Skurven / Benseriskurven 646 Feiringåsen 09.06.13  
Rognholen, V
645 Minneåsen 08.05.11 
Pålshaugen
644 Feiringåsen-Skreifjella 09.04.16 
Pershusfjellet, N-3
643 Nordmarka 12.07.17 
Liskollen 643 Hurdalsskogene 31.05.20
18.07.21
 
Pershusfjellet, N-2
641 Nordmarka 12.07.17 
Kjerkeberget
Oslos høyeste topp og nordligste punkt
629 Nordmarka 14.02.00  
N for Vesle Helvete 628 Hadelandsåsene 21.07.20 
Pershusfjellet, N-4
625 Nordmarka 12.07.17 
Pershusfjellet, N-5
621 Nordmarka 12.07.17 
Pershusfjellet, S
621 Nordmarka 12.07.17 
Snellingshøgda
621 Romeriksåsene 16.11.14 
Skurven, V
617 Feiringåsen 05.05.16 
Kvernsjøberget
616 Nordåsen 06.06.21
12.06.22
 
Mortenskollen
615 Feiringåsen-Skreifjella 06.05.16 
SV for Nysætra 615 Feiringåsen 21.07.17 
Blekketjernshøgda
Høyeste topp i Nittedal
613 Romeriksåsene 13.10.09  
Risberget 612 Feiringåsen 14.12.12
20.08.16
 
Haukåsen 610 Feiringåsen 09.06.13  
Knarten 605 Feiringåsen 01.05.13  
Langtjennsåsen 605 Feiringåsen 20.03.16 
Spelkampen, Bjørkekollen 603 Feiringåsen 08.12.12  
Mortenskollen, V
603 Feiringåsen-Skreifjella 01.08.21 
Årneskollen / Åneskøl 602 Feiringåsen 01.05.13
13.09.15
22.08.20
 
Spelkampen, N 600 Feiringåsen 08.12.12  
Svartåsen
600 Feiringåsen-Skreifjella 06.05.16 
N for Bjønnmyra 599 Minneåsen 11.11.14  
Ø for Skurven 598 Feiringåsen 17.04.17 
Årneskollen, SV 597 Feiringåsen 01.05.13  
SØ for Nysætra 597 Feiringåsen 21.07.17 
Ø for Storvatnet 596 Feiringåsen 20.08.17 
Rundkollen
596 Romeriksåsene 26.06.21 
SØ for Åstjennet
595Feiringåsen 16.04.17 
Rundkollen, Ø
593 Romeriksåsene 26.06.21 
Dalkollen, NØ
590 Feiringåsen-Skreifjella 06.05.17 
SØ for Knarten 590 Feiringåsen 13.08.17 
SV for Pålshaugen
588 Feiringåsen-Skreifjella 17.07.17 
Mortenskollen, Ø
586 Feiringåsen-Skreifjella 17.07.17 
Spelkampen, S 584 Feiringåsen 08.12.12  
Risberget, N 584 Feiringåsen 14.12.12
20.08.16
 
Ø for Raumyra 584 Feiringåsen 20.08.17 
Ø for Hækatjennet 582 Feiringåsen 20.08.17 
S for Storvatnet 581 Feiringåsen 20.08.17 
SØ for Tøldammen
576 Nordåsen 02.06.21
06.06.21
12.06.22
 
S for Bergerseter 574 Feiringåsen 21.07.17 
Risberget, V 572 Feiringåsen 21.08.17
 
N for Mortenskollen
570 Feiringåsen-Skreifjella 17.07.17 
Almelihøgda 566 Feiringåsen 09.06.13  
V for Sølvputten 565 Feiringåsen 17.08.17 
Nordhøgda 564 Feiringåsen 08.12.13  
Kampen 564 Feiringåsen 28.12.15 
S for Holmtjennet 564 Feiringåsen 14.08.17 
Geitryggen 562 Minneåsen 16.05.11  
N-1 for Nordhøgda 561 Feiringåsen 01.08.17 
Årneskollen, S 557 Feiringåsen 13.08.17 
N-2 for Nordhøgda 553 Feiringåsen 01.08.17 
Vidvangshøgda, S
Bærums høyeste punkt
552 Krokskogen 27.08.12  
Hanskollen 547 Minneåsen 16.09.14  
S for Skomakartjennet
547 Feiringåsen-Skreifjella 17.07.17 
Varingskollen
546 Nordmarka 16.11.22 
Nipkollen 542 Nordåsen 31.05.15
20.05.21
27.06.21
 
SØ for Slåssvangputten 541 Minneåsen 11.11.14  
V for Almelia 538 Feiringåsen 01.08.17 
S for Haug seter 537 Feiringåsen 05.08.16 
S for Haukåsen 536 Feiringåsen 01.08.17 
N for Skardtjernet
536 Krokskogen 02.08.21 
Pipfjellet 533 Feiringåsen 23.11.15 
Høglia, S / S for Engerfjellet
532 Gullverket 31.07.17 
Tryvannshøgda
Høyeste topp i trikkeavstand fra Oslo sentrum
530 Nordmarka-Oslo 20.11.11
06.08.20
 
Stefferudkollen 530 Feiringåsen 30.11.15
30.05.21
 
S for Langtjennet 530 Feiringåsen 16.08.17 
Stefferudkollen, NV-1 528 Feiringåsen 16.08.17 
Stefferudkollen, NV-2 525 Feiringåsen 16.08.17 
Tjuvknartrøet 524 Feiringåsen 21.08.17
 
Brågåtjennskollen 523 Feiringåsen 18.08.17 
Bukollen
523 Romeriksåsene 18.05.23 
Brandbukampen / Brandberget
En av Hadelands gamle vulkaner
522 Hadelandsåsene 12.04.15 
Brenntoppen 518 Minneåsen +  
Fallet 517 Feiringåsen-Skreifjella 21.04.14  
NØ for Midttjennet
517 Feiringåsen 06.05.17 
Åsen 516 Nordåsen 31.05.15 
Høglia, N / Engerfjellet, V
516 Gullverket 31.07.17 
V for Brågåtjenna 516 Feiringåsen 01.08.17 
N for Midttjennet
513 Feiringåsen 06.05.17 
Stefferudkollen, N 513 Feiringåsen 14.08.17 
NØ for Lønntjennbråtan 507 Gullverket 31.07.17 
Stefferudkollen, V
507 Feiringåsen 01.09.19 
Voksenåsen
Med Oslos høyestliggende boligstrøk
506 Nordmarka-Oslo 20.11.11  
Digerknappen 506 Minneåsen 08.06.15 
Brennhaugen 506 Morskogen-Hedmarken 19.03.16 
Ursknappen
Høyeste topp i Nes, Viken
504 Nes på Romerike-Odalen 30.08.10
08.05.20
 
Liumskollen 504 Feiringåsen 01.05.13
22.08.20
 
N for Atthaldsdammen
504 Feiringåsen 14.08.17 
S for Syljutjennet 503 Feiringåsen 17.08.17 
Butjennhøgda 500 Gullverket 26.03.17 
Ø for Agavatnet 500 Feiringåsen 01.08.17 
Sølvsberget
Stor bygdeborg fra jernalderen på toppen av en av Hadelands fortidsvulkaner
493 Hadelandsåsene 29.07.15
26.03.20
 
Mohue 493 Morskogen 19.03.16 
Åsen, Ø
492 Nordåsen 20.05.21 
Botolfshøgda 483 Morskogen 08.11.20 
N for Brøstadgruva 481 Gullverket 07.06.14  
Kristenkollen, Aftenshøiden / Lysthuskampen
Med Carsten Ankers lysthus, gjenreist i forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum
475 Feiringåsen 21.04.14
18.09.16
 
Dølafjellet 472 Minneåsen 07.11.14  
Steinsjøberget 471 Nes på Romerike 08.05.20 
Festningen
Med bygdeborg fra 500-tallet som forsvarte Raumarikets nordgrense
465 Feiringåsen 20.08.16 
Åsen, S
464 Nordåsen 27.06.21
 
Kalvehaugen
463 Romeriksåsene 05.07.19 
Nysæterkollen 461 Minneåsen 23.11.14  
Heitåsen
461 Nordmarka 16.11.22 
Damtjennshøgda 460 Minneåsen 14.11.14  
Bergsåstoppen
Høyest i Asker
459 Vestmarka 27.08.12  
Brustadkollen 458 Minneåsen 14.11.14  
S for Vestre Morttjenn
458 Minneåsen 11.02.18 
Ryneskollen 457 Minneåsen 11.05.14  
Holterkollen 455 Romeriksåsene 21.04.07  
Sæteråsen 453 Minneåsen 08.06.15 
Ninabben 444 Langset +  
Svarthølshaugen, V
440 Minneåsen 03.10.22 
Svarthølshaugen 439 Minneåsen 14.12.14  
Kasta 431 Minneåsen 03.10.22 
Gjelmyrputtkollen 429 Minneåsen 20.12.14  
Svarthølshaugen, Ø
428 Minneåsen 28.02.15 
Gjelmyrputthøgda 427 Minneåsen 03.10.22 
Doknesvangen 425 Minneåsen +  
SV for Ulvintjenn
422 Morskogen 29.05.21 
Himtjennshøgda 420 Minneåsen 22.11.12  
N for Tisjøens utløp
420 Minneåsen +  
V for Marihansmyra
411 Minneåsen 04.06.16 
Vardehøgda 411 Fenstad 12.04.20 
Geitberget
411 Nordmarka 16.11.22 
Under Svartle
410 Minneåsen 21.04.20 
Prekestolen
Høyeste topp i Gjerdrum
408 Romeriksåsene 21.04.07  
Ø for Linbroktjennet
408 Minneåsen 04.06.16 
Parishøgda 405 Minneåsen 29.05.15 
Ø for Fløyta 404 Minneåsen +  
Røverkollen
Høyeste topp i Groruddalen, med gravrøyser fra bronsealderen
404 Lillomarka-Oslo 03.06.23 
S for Himtjennet 400 Minneåsen 22.11.12  
Barlinderåsen
Høyeste topp i Østmarka og i Rælingen
398 Østmarka 19.08.12  
Tyrrissen 397 Minneåsen 21.12.14  
Bjønnåsen 396 Østmarka 05.08.21 
Røverkollen, S
396 Lillomarka-Oslo 03.06.23 
Ramstadslottet 394 Østmarka 19.08.12  
Sommerfjøstoppen
Høyeste topp i Aurskog-Høland
393 Mangenskogen 03.09.10  
Mistberget, SØ 393 Minneåsen 04.11.12  
Grefsenkollen
Tilbyr Lillomarkas sørligste panorama over Oslo
379 Lillomarka-Oslo 20.11.11
06.08.20
 
Vardåsen
Høyeste topp i Enebakk
374 Østmarka 21.08.12  
Marikollslottet 370 Østmarka 05.08.21 
Svartåsen
Høyeste topp i Lørenskog
362 Østmarka 07.08.12  
Vardehøgda 360 Romerikssletta 10.04.20
22.04.20
 
V for Fløyta
355 Langset 06.09.16 
Høgåsen 354 Minneåsen 21.05.14  
Byrudhøgda 353 Minneåsen 14.04.17 
Kukollen
Høyeste topp i Sørum
352 Fetmarka 15.08.12  
Røysekollen, SV 350 Fetmarka 16.08.12  
Granavollen
Landemerke med Søsterkirkene fra middelalderen
349 Hadelandsåsene 01.05.10  
Finnkolltoppen
349 Eidsvoll +  
S for Røysekollen, SV
Høyeste punkt i Fet kommune
348 Fetmarka 16.08.12  
Hasleråsen 348 Romerikssletta +  
SØ for Bjørnholen
Høyeste punkt i Skedsmo
347 Asakmarka 05.08.12  
Kløvberget
346 Nordåsen 27.06.21
 
Hemlihøgda 343 Eidsvoll + 
Hasleråsen, N
340 Romerikssletta + 
Hesthagan 337 Minneåsen +  
S for Ronken
324 Langset 06.09.16 
Taraldrudåsen 320 Nordmarka 05.09.20 
Tynsåktoppen 318 Eidsvoll +  
Kåret 315 Romerikssletta + 
Kopperudtoppen
Høyeste punkt i Ullensaker
313 Romerikssletta 29.07.09
09.05.20
 
Tømmerås
Høyeste topp i Ski kommune
313 Krokholmarka 21.08.12  
Bårstadkampen
Med bygdeborg fra 500-tallet
310 Romerikssletta 10.04.20 
Brennkollen 308 Langset +  
Åsleia 307 Minneåsen 22.11.12  
Høgda
305 Romerikssletta 25.06.22
 
Buråsen
302 Hurdalsskogene 08.04.23
 
Hasleråsen, V
298 Romerikssletta 09.05.20 
Ravnkollen
298 Lillomarka-Oslo 03.06.23 
Emanuelfjell
297 Lillomarka-Oslo 03.06.23 
Åsleia, Oppsal 296 Minneåsen +  
Engertoppen 289 Styrimarka 06.11.11  
Strandåsen 287 Eidsvoll + 
N for Finnhølet
285 Romerikssletta 16.04.20 
Korpeberget 282 Romerikssletta + 
Revhaugen 281 Minneåsen 15.01.20 
Tandbergfjellet 277 Romerikssletta+ 
Staviåsen 271 Eidsvoll Verk
+ 
Hovifjellet 271 Romerikssletta 01.05.21 
Oppenfjellet 265 Romerikssletta 06.11.22 
Buråsen, S
265 Hurdalsskogene 08.04.23
 
Einerfjellet 254 Romerikssletta 14.06.20 
Bøleråsen
253 Romerikssletta 29.05.16 
Stensbyhøgda 253 Romerikssletta 14.06.20 
Nordkisahøgda 252 Romerikssletta 14.06.20 
Bårliåsen 249 Eidsvoll 05.07.12  
Håkonsholene 246 Råholt 09.02.16 
Brennifjellet
244 Romerikssletta 19.04.23 
Tærudåsen 242 Råholt + 
Staviåsen, N-1
240 Eidsvoll Verk
29.04.21 
Høgfjellet
Ingen anførselstegn å finne på kartet...
239 Eidsvoll Verk 26.07.15 
Langelandsfjellet, Presterudtoppen 238 Jessheim 07.09.14  
Varden
Toppunkt i Frogn og på den største øya i Indre Oslofjord, Håøya
230 Håøya,
Indre Oslofjord
03.08.12  
Fiskeberget 226 Romerikssletta 30.04.21 
Sandås 224 Nordmarka-Oslo 15.05.14  
Toåsen
Nesoddens høyeste topp
220 Nesodden 26.11.11  
Frilsetåsen 219 Frilset 22.03.23 
Tårnåsen / Grønliåsen, S
Høyeste punkt i Oppegård
216 Sørmarka 20.11.11  
Tomteråsen 215 Nes 05.11.22 
Staviåsen, N-2
211 Eidsvoll Verk 18.03.22 
Ryen varde
Ekebergplatåets høyeste punkt, på Simensbråten i Oslo
207 Oslo 20.11.11  
Brannfjell
Nest høyeste topp på Ekebergplatået i Oslo
205 Oslo 20.11.11  
Raknehaugen
En av Nord-Europas største gravhauger, 19 meter høy og 77 meter i diameter
201 Romerikssletta juni, 03
28.02.15
 
Parken, Losby
194 Østmarka 04.10.21
05.10.21
 
Bollerudåsen 182 Nøstvetmarka 26.11.11  
Bollerudåsen, S
Ås kommunes høyeste punkt
179 Nøstvetmarka 26.11.11  
Kastellåsen
Bergkolle på østsiden av Vorma, rett sør for Eidsvolls sentrum, Sundet
173 Eidsvoll +  
Tunneltoppen 164 Eidsvoll +  
Nestangen
Nes Kirkeruiner fra 1100-tallet ligger på odden der Glomma og Vorma møtes
152 Øvre Romerike + 
Sundtoppen
Oversikt over Eidsvolls sentrum, Sundet
147 Eidsvoll +  
Bleikerhaugen
Askertopp med flere gravrøyser fra bronsealder og førromersk jernalder
142 Asker 14.04.22 
Høyåsen
Vestbys høyeste topp
140 Erikstadmarka 26.11.11  
Oksefjellet
Liten topp i Lillestrøm
128 Lillestrøm 05.04.21 
St. Hanshaugen
Toppen av den tradisjonsrike parken i Oslo
83 Oslo 27.09.10  
Blåsen
Bergknatt rett nord for Stensparken. Et av det sentrale Oslos beste utsiktspunkter
81 Oslo 12.04.10  
Kampen
Markert bergknaus i Gamle Oslo
77 Oslo 05.05.15 
Søndre Kaholmen, Kongen
Høyeste punkt på Søndre Kaholmen
30 Oscarsborg, Kaholmene,
Drøbaksundet
27.05.23
28.05.23
 
Akersneset
Huser Oslos landemerke Akershus slott og festning fra 1300-tallet
25 Oslo + 
Nordre Kaholmen, Ø for Kommandantboligen
Høyeste punkt på Nordre Kaholmen
24 Oscarsborg, Kaholmene,
Drøbaksundet
27.05.23
28.05.23

Nordre Kaholmen, Ø for Ekornredet batteri 23 Oscarsborg, Kaholmene,
Drøbaksundet
27.05.23
28.05.23

 


Tilbake til forsiden